Till startsida

Att alltid agera utifrån långsiktig hållbarhet i planering, utförande och leverans är en självklarhet, t ex genom att köra Lego Serious Play -workshops med dess geniala styrka, enkelhet och återanvändbara material istället för Postit-lappar är en bra start!