Till startsida

Hållbara lösningar bygger på att vi bejakar de olika paradoxer vi ställs inför – situationer där flera alternativ verkar rätt men samtidigt svåra att kombinera. Genom att reflektera och kommunicera kan vi undvika att sent i processen pendla från en ytterlighet till en annan, vilket ofta är kostsamt och besvärligt och knappast hållbart.