Till startsida

Även om varje projekt är unikt, så kan projektledningen återanvända erfarenheter mellan projekt, och är en av anledningarna till att projektledare kan vara en egen profession. Det finns gott om tekniker och verktyg från stora som små projekt från hela världen, framtagna för att lösa generella eller specifika problem i projekt. I det här seminariet kommer ni att få en genomgång av en del verktyg som är bra för alla projektledare att ha i sin verktygslåda.