Till startsida

Håkan kommer ge oss exempel och lärdommar från verkligheten. Han kommer prata om projektledare som proffession, om verktyg för honom att lyckas, om att inte hamna i expertfällan och kraften man kan få i ett projekt genom att utveckla människor.