Till startsida

Samverkan - Gemensam målbild

Datum: 19 nov 2019 kl 14:30+

När man säger samverkan har alla olika versioner om hur detta ska drivas och det finns många farhågor om man verkligen vågar lita på entreprenören fullt ut. Är projekten verkligen transparenta och är alla engagerade och delaktiga?

Fungerar en samverkan utan incitament och bonus? Kan man vara fullständigt transparent och genomföra gemensamma ekonomimöten? Karin och Jörgen kommer ge er en inblick i hur samverkansprojekt kan vara när man arbetar med projektets bästa i fokus och har en gemensam målbild