Till startsida

Entreprenad med utökad samverkan, eller partnering är ett begrepp som ofta missbrukas och som ibland också väcker starka känslor. En del är varma anhängare, andra kraftiga motståndare och missförstånden om vad det egentligen innebär och vilka krav det ställer på en byggherreorganisation är tyvärr ganska spridda. Partnering passar i första hand för svårkalkylerade projekt och kräver ett helt annat förhållningssätt än det gängse för både beställare och entreprenör. Fel använt finns en uppsjö av risker och fallgropar. Advokat JH kommer reda ut frågorna om när det passar med samverkan, hur man i så fall driver sådana projekt och varför det i så fall kan bidra till framgångsrika projekt.