Till startsida

Caroline Dahlbom

Caroline Dahlbom, projekt- och processledare med mångårig erfarenhet av arbete med social hållbarhet i bygg- och fastighetsbranschen, både inom den privata som offentliga sektorn. Har ett hjärta som klappar extra hårt för Järva och drivs av att alla människor ska ha samma förutsättningar att leva ett fullgott liv utan orättfärdiga skillnader.

 
Caroline talar om " Socialt hållbar stadsutveckling i befintligt område – vad, varför, hur"

 
Det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäders vision är ”Tillsammans för ett hållbart liv i och mellan husen”. Det betyder, utifrån dimensionen social hållbarhet, att vår strävan är att sätta människan i fokus. Både i och mellan husen. Där affärs- kund och samhällsnytta ska samspela och skapa förutsättningar för trygga och attraktiva områden, där människor kan och vill bo och verka samt - allra helst - där människor känner hopp och framtidstro. Relativt lätt i teorin – mer utmanande i praktiken. Några inspirerande exempel på ”huret” kommer att ges.

Caroline är även deltagare till panelsamtalet