Till startsida

Daan Cedergren

Daan Cedergren är samhällsbyggare med fokus på mänsklig kultur och de platser där vi lever. Han drivs av ett intresse för humanistisk gestaltning i förening med hållbar affärsmässighet och innovativ ingenjörskonsten. Till vardags är Daan Affärsutvecklingschef för arkitektur på Sweco men han har även förtroendeuppdrag som styrelseledamot i Svensk Byggtjänst och i KTH Samhällsbyggnadslänken.

Som arkitekt med en bakgrund som radioprogramledare älskar Daan att leda diskussioner om samhällsbyggnad. ”Vår bransch är fragmentiserad och vi har ett stort behov av samtal för att hitta innovativa lösningar på de mycket stora utmaningar vi står inför.”

Daan är dagens moderator