Till startsida

Daniel Andersson

Daniel är byggnadsingenjör och har arbetat som snickare, arbetsledare, platschef, projektledare och förvaltare. Därigenom har han skaffat sig en lång och bred erfarenhet om vad som sker i ett byggprojekt. Sedan sex år tillbaka arbetar han på Boverket, främst med uppdrag kring att förebygga fel, brister och skador. Han var med om att ta fram Byggskaderapporten som visade på att fel, brister och skador årligen kostar samhället uppemot 111 miljarder. 

Daniel ansvarar just nu för Boverkets initiativ om ”God projektkultur”, som syftar till att höja motivation och engagemang hos alla involverade i ett byggprojektet. Han menar att byggbranschen behöver jobba mer med människorna, de ”mjuka frågorna”. Ställ dig frågan, vad händer i en grupp där alla är motiverade och engagerade för uppgiften, jämfört med motsatsen?

Daniel är en av deltagarna till caset