Till startsida

Frida Ingemarsson

Frida är en PMP-certifierad projektledare med drygt 5 års erfarenhet inom främst infrasegmentet där hon arbetar mycket med järnvägsprojekt åt Trafikverket. Hon är dessutom av PMI certifierad utbildare, så kallad ATP-I, och arbetar med projektledningsutbildning både internt och externt.

Några viktiga nycklar för ett framgångsrikt projekt enligt Frida är god samverkan med beställare och övriga intressenter, proaktivitet och lärande. En viktig del i att kunna vara proaktiv i ett projekt är riskarbetet där Frida har egen erfarenhet men även vana att lära ut till andra.

Frida är en av Swecos drygt 500 projektledare i Sverige. Förutom att hjälpa våra kunder lyckas med sina projekt arbetar Sweco även med att hjälpa sina kunder bli bättre på projektledning. Genom att kontinuerligt certifiera sina projektledare genom PMI kan de kombinera erfarenhet med projektledningskompetens och metodik, något som gynnar både kundens projekt och de kunder som deltar i projektledningsutbildningarna.

Frida är en deltagare till riskcaset