Till startsida

Frida Sahl

Frida är en van projekteringsledare inom hållbar samhällsutveckling med erfarenheter av projekt i både kommunal och privat regi. Hon har mer än 15 års erfarenhet av flera olika typer av projekt, alltifrån skolor, bostäder, lokaler, kontor och hotell.

Frida har haft rollen som projekteringsledare för stora projekt på Sweco sedan 5 år tillbaka och jobbar även som BAS P och granskningsledare. Kombinationen av god samverkan, hög kompetens inom ledarskap och teknik samt genuint engagemang för projektet bedömer Frida som en framgångsfaktor. Likaså en nödvändighet för att lyckas med stora och komplexa projekt.

Frida talar tillsammans med Peter och Stefan om "Kaj 16 - multifunktionalitet, återbruk och ledarskap"

Sweco utför projektledningen av Vasakronans ”Kaj 16” i Göteborg. Byggnaden uppförs med en hög grad av generalitet för att enkelt kunna växla innehåll över tid. Projektet har högt ställda hållbarhetsmål, med fokus på bland annat återbruk och certifiering Leed Platinum. I Swecos projektledarteam ingår 10-talet personer, med olika bakgrund och erfarenheter.