Till startsida

Ingrid Schuster

Ingrid har över 20 års erfarenhet som projektledare inom samhällsbyggnad, processledning och verksamhetsutveckling. I alla hennes projekt har samverkan varit en viktig faktor för att tillsammans ta sig an projektens utmaningar.

Hon är övertygad om att vi behöver samverka även i framtiden och att samverkan och mod kommer att bli avgörande faktorer för att vi ska lyckas i den klimat-utmaning som just nu är verklig och som påverkar oss alla.

Ingrid är en av deltagarna till caset.