Till startsida

Ingrid Schuster

Ingrid har över 20 års erfarenhet som projektledare inom samhällsbyggnad, processledning och verksamhetsutveckling. I alla hennes projekt har samverkan varit en viktig faktor för att tillsammans ta sig an projektens utmaningar.

Hon är övertygad om att vi behöver samverka även i framtiden och att samverkan och mod kommer att bli avgörande faktorer för att vi ska lyckas i den klimat-utmaning som just nu är verklig och som påverkar oss alla.

Som projektchef inom Akademiska Hus, en av Sveriges största fastighetsägare, är en av hennes viktigaste uppgifter att hjälpa projektverksamheten att halvera sitt klimatavtryck under de närmsta 8 åren för att vara helt klimatneutrala år 2045. I samverkan med akademi, näringsliv och samhälle utvecklar Akademiska Hus idag hållbara och attraktiva kunskapsmiljöer i en projektportfölj till ett värde av 16 miljarder SEK.  

Ingrid är en av deltagarna till paneldiskussionen samt till riskcaset