Till startsida

Ingrid Schuster

Ingrid Schuster har över 20 års erfarenhet av ledarskap och projektledning i olika branscher, organisationer och länder.

Idag leder Ingrid projektverksamheten hos Wa3rm som chef för projektkontoret. På Wa3rm utvecklas framtidens projekt i industriell symbios. Projekt som i stor skala bidrar till att nå Sveriges klimatmål och dessutom öka landets självförsörjningsgrad av livsmedel.

Ingrid är en av deltagarna till caset.