Till startsida

Jörgen Senyk

Jörgen Senyk, civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad, är anställd som senior projektledare på WSP Management.

Jörgen har arbetat som projektledare sedan 2002 och hans nyckelkvalifikationer är komplex projektledning, samverkansledning, byggledning, kontroll och besiktning, projektadministration samt projekteringsledning.

Jörgen har mycket god kunskap och erfarenhet av gällande lagar, förordningar, avtalsgrunder, myndighetsföreskrifter, branschsstandarder samt medverkar i tekniska kommittén TK 593 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan (ISO 44000 serien).

Deltar på följande pass: