Till startsida

Karin Rosén

Karin är VD och ägare av Wahlros Byggprojektledning AB. Hon arbetar med stora komplexa projekt i bygg- och fastighetsbranschen och har 30 år i yrket, från entreprenör till beställare och konsult. Karin har nu 7 år som egenföretagare tillsammans med 16 andra projektledare. Karin försöker varje dag att få vår bransch att bli bättre på att använda gemensam kompetens och resurser genom att samverka!

Karin talar tillsammans med Karl Sköld om "Vinster med samverkan i praktiken"

Byggbransch hanterar projekt oftast en mycket stor ekonomi som utgör en betydande del av de offentligas (kommuner, landsting, stat) budget. Organisationerna som hanterar medlen är ibland interna men också externa (konsult) och har sällan den bakgrund och utbildning som behövs för att lösa specifika projekt.

Att samla kompetens från samtliga parter - beställare, entreprenörer och konsulter och handplocka den organisation som är bäst lämpad att lösa uppgiften är en metod att både sprida risker och skapa kunskap och lärande. Att möjliggöra detta kallar vi för samverkan eller partnering.
Samverkan kräver gott ledar- och projektledarskap, metoder, verktyg och rum för att kunna genomföras. Det kräver också transparens och öppenhet något bygg- och fastighetsbranschen saknar mycket utav.