Till startsida

Karl Frisell

Karl är en dynamisk chef och ledare med Byggherrefrågor i fokus. Avdelningschef projekt och medlem i ledningsgruppen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Proaktivt och tydligt ledarskap är hans ledord och han brinner för organisationsutveckling och personlig utveckling av individer och strukturer. Stort fokus nu är hållbarhetsfrågor både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

 

Karl har initierat och aktiverat pilotprojekt avseende återbruk och cirkulärt byggande.Tidigare ordinarie styrelsemedlem i Rättvist Byggande organisationen tillsammans med initiativtagare inom Stockholms stads bostadsbolag.  Medlem i flertalet utskott hos Byggherrarna för utveckling och bevakning av byggherrefrågor.

 

Karl är en av deltagarna till panelsamtalet och till caset