Till startsida

Karl Sköld

Karl är projektchef hos ByggDialog och har arbetat med samverkan sedan 2015. ByggDialog är Sveriges ledande partneringentreprenör. ByggDialogs huvudinriktning är att vara samarbetspartner under produktutvecklingsskedet och genomförandeskedet. 

Under produktutvecklingsskedet arbetar de oftast under ett samarbetsavtal, parallellt med tekniklösningar och öppen budget tillsammans med kunden och övriga partners. I nästa skede genomförs entreprenaden där de gärna tar totalentreprenadansvar. Entreprenadkontrakt tecknas då med ABT eller AB som grund. Under bägge skedena arbetar de systematiskt med aktiviteter som syftar till att utveckla samarbetet mellan parterna enligt deras partneringmodell.

Karl talar tillsammans med Karin Rosén om "Vinster med samverkan i praktiken"

.