Till startsida

Linda Teng

Linda Teng är utbildad Arkitekt med examen från Köpenhamn, arbetar idag som Konceptansvarig på Akademiska Hus. Ett arbete som sträcker sig över en bredd av områden, från innovationsledning och konceptutveckling till arbete med affärsstrategier och campusutveckling. 

Linda leder och driver samverkansprocesser på tvärs, i gränslandet mellan akademi, Industri och vardagens samhällsutmaningar på Akademiska Hus. Arbetar strategiskt och analytiskt med design och användardrivna processer och hög grad av tillsammansarbete med kollegor i samhällsbyggnadsbranschen som helhet. Är verksam i ledningsgrupp för KTH Live-In Lab, Styrgrupp för utveckling av Lunds Universitets Livinglab, ledamot i IQ samhällsbyggnads nyttiggörandeutskott samt aktiv i IQ samhällsbyggnads regelforum och nystartade Colivingförbundet.

Med fokus på framtidens boende och campusutvecklings driver hon utvecklingsfrågor kring hur Akademiska Hus kan bidra till social hållbarhet, minskat klimatavtryckt och främja en ökad delning av framtidens fastighetsbestånd.

 

Linda ska tala om " CoKitchen-ett forskningsprojekt"

CoKitchen är ett multidisciplinärt projekt som under tre år har undersökt delade boenden för studenter med experimentlägenheter, tjänsteprototyper, intervjuer, workshops, klimatanalyser och ekonomiska kalkyler. Resultatet är lika mångfacetterat som metodiken. Som forskningsprojekt är CoKitchen ovanligt, både för att det innehåller flera fullskaleexperiment, men också för att det har genererat innovation i accelererad hastighet med implementering i fullskala inom Akademiska Hus bostadskoncept.