Till startsida

Mattias Georgson Petrén

Mattias Georgson Petrén har arbetat med projekt och projektledning sedan han blev färdig civilingenjör 1996. Han arbetat inom flera olika branscher och sett flera spännande projekt. Han arbetade fem år på MAX-laboratoriet och har sett ett antal stora forskningsprojekt.

Mattias har även arbetat inom ny teknik och hade en projektledarroll på Anoto under IT-boomen. Idag arbetar han som konsult med utbildning och workshopledning på Arkatay Consulting. 

Mattias har genom åren haft ett stort engagemang inom PMI. Han var engagerad i den svenska styrelsen i tio år varav tre år som ordförande. Han har även haft internationella roller inom PMI. 

Mattias är dagens moderator.