Till startsida

Peter är en erfaren projektledare med drygt 25 års erfarenhet, både inom entreprenörsidan och som konsult. De senaste 15 åren har han arbetat som projektledare, projekteringsledare och KA på Sweco. Han arbetat med en uppsjö av projekt, senast i raden av stora projekt är Lisebergs Jubileumsprojekt, Hotell Draken, Kaj 16 och Universeums Visualiseringsdome.

Något Peter tycker är viktigt är kunskapsutbyte och lärande i projekt där seniora projektledare kan dela med sig av sin erfarenhet till mer juniora förmågor som i sin tur tillför värde på flera sätt, t ex input kopplat till digitalisering och teknik.

Världens städer har aldrig vuxit så snabbt som idag. Oavsett om det handlar om en helt ny stadsdel eller en anläggning som behöver moderniseras är förståelse för helheten A och O. Peter och kollegorna på Sweco skapar, utformar och planerar byggnader och stadsdelar med hållbarhet som en central komponent i alla delar. En gedigen insikt om de lokala förutsättningarna och närhet till sina kunder är nycklar till ett lyckat resultat.

Peter talar tillsammans med Frida och Stefan om "Kaj 16 - multifunktionalitet, återbruk och ledarskap"

Sweco utför projektledningen av Vasakronans ”Kaj 16” i Göteborg. Byggnaden uppförs med en hög grad av generalitet för att enkelt kunna växla innehåll över tid. Projektet har högt ställda hållbarhetsmål, med fokus på bland annat återbruk och certifiering Leed Platinum. I Swecos projektledarteam ingår 10-talet personer, med olika bakgrund och erfarenheter.