Till startsida

Sara Brorström

Sara Brorström är docent i Management och Organisation på Företagsekonomiska Institutionen, Handelshögskolan i Göteborg. 

Saras forskning handlar om organisering av stadsutveckling, styrning och ledning. Sara studerar vidare hållbarhetsarbete i praktiken, lärande och samverkan över gränser.

Sara talar om "Organisering av stadsutveckling – hur visioner blir praktik"

Hållbar organisation för en hållbar stad?
Baserat på flertalet studier av offentliga organisationer kommer Sara att prata om utmaningarna med att arbeta med höga hållbarhetsambitioner och vad som sker när organisationer översätter visioner till praktik. Ofta förutsätter detta att arbeta över gränser, ifrågasättande av förgivettagna praktiker, samt ledarskap. Sara kommer också att prata om hur detta påverkar de individer som får att hantera utmaningarna.

Sara är en av deltagarna till paneldiskussionen.