Till startsida

Sofia Lagerblad

Affärsutvecklare och del av Stena fastigheters ledningsgrupp i Malmö. Sofia är civilingenjör och civilekonom samt PMI certifierad. Hon har 15 års erfarenhet från komplexa och innovativa utvecklingsprojekt i bygg- och fastighetsbranschen i roller som projektledare, projektchef, projektutvecklare, verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare och styrelseledamot.

Just nu arbetar Sofia bland annat i ett långsiktigt utvecklingsprojekt i samverkan med Malmö Stad för att utveckla området kring Bellevuegården i Malmö. Här planeras 450 nya bostäder och ambitionen är att Bellevuegården ska fungera som en förebild för hållbar stadsutveckling och nyutveckling av ett miljonprogramsområde.

Deltar på följande pass: