Till startsida

Stefan Olander

Stefan Olander är Docent i Byggproduktion vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Är engagerad i nationella och internationella forskningssamarbeten kopplade till byggprocessen. 

De senaste åren har fokus legat på upphandling av byggprojekt framförallt genom den nationella forskningsmiljön ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment). Utöver detta har Stefan forskat om projektledning i byggsektorn, framförallt intressenthantering och sociala frågeställningar.

Deltar på följande pass: