Till startsida

Sven Olsson

Sven Olsson som blev utsedd till årets projektledare 2017 har varit verksam i byggbranschen i över 40 år. 

Han startade sin bana som VVS projektör och där arbetet så småningom handlade mycket om installationssamordning och projekteringsledning. Har sedan 2000 arbetat uteslutande i stora partneringprojekt och 2011 anställdes han som projektledare av Landstinget i Värmland att ansvara för Operationshusprojektet i Karlstad. Sedan 2017 arbetar Sven på ByggDialog. 

Sven talar om "Hur man driver lyckade partneringprojekt i praktiken"

Ersättningslokaler operation öst som är benämningen på projektet som bestod i en nybyggnadsdel på 30 000kvm och en ombyggnadsdel på 8000kvm. Totalt 20 operationssalar, ny sterilcentral, administrativa lokaler samt en ny entré till sjukhuset.

I projektet ingick även att köpa inredning och utrustning dvs komplett färdiga lokaler för verksamheten att flytta in i. Start för projektering hösten 2011 och helt färdigt med alla verksamheter i drift våren 2018. 

Sven är en av deltagarna till paneldiskussionen.