Till startsida

Zofi Holgerson

Zofi Holgerson är en erfaren och kreativ processdesigner, facilitator och Team Coach. Hon har arbetat med team och digital produktutveckling med flera av våra mest namnkunniga bolag inom den digitala industrin så väl som med kommuner och regioner. 

Med en bakgrund i Scrum och Agile och metoder från UX-och service design designar och faciliterar hon meningsfulla möten, workshops och processer för team- och organisationsutveckling och digital transformation.

Zofi ska hålla i "Bygga social Hållbarhet med Lego Serious Play"