Till startsida

Talare

 • Sara Brorström

  Sara Brorström

  Sara Brorström är docent i Management och Organisation på Företagsekonomiska Institutionen, Handelshögskolan i Göteborg. Saras forskning handlar om organisering av stadsutveckling, styrning och ledning.

 • John Hane

  John Hane

  John Hane är advokat och delägare i Foyen Advokatfirma. Han arbetar löpande som rådgivare åt byggherrar men även entreprenörer i stora infrastrukturprojekt, däribland några av de största som nu pågår i Sverige.

 • Sven Olsson

  Sven Olsson

  Sven Olsson som blev utsedd till årets projektledare 2017 har varit verksam i byggbranschen i över 40 år. Sven har sedan 2000 arbetat uteslutande i stora partneringprojekt.

 • Ingrid Schuster

  Ingrid Schuster

  Ingrid har över 20 års erfarenhet som projektledare inom samhällsbyggnad, processledning och verksamhetsutveckling. I alla hennes projekt har samverkan varit en viktig faktor för att tillsammans ta sig an projektens utmaningar.

 • Klas Skogmar

  Klas Skogmar

  Klas Skogmar är en managementkonsult och utbildare inom projekt-, program- och portföljhantering. Klas har arbetat med ISO-standardisering inom dessa områden, håller regelbundet kurser och seminarier med innehåll som PMBOK, ISO, PRINCE2 och agila metoder.

 • Peter Axelsson

  Peter Axelsson

  Peter är en erfaren projektledare med drygt 25 års erfarenhet, både inom entreprenörsidan och som konsult. De senaste 15 åren har han arbetat som projektledare, projekteringsledare och KA på Sweco.

 • Frida Sahl

  Frida Sahl

  Frida är en van projekteringsledare på Sweco inom hållbar samhällsutveckling med erfarenheter av projekt i både kommunal och privat regi. Hon har mer än 15 års erfarenhet av flera olika typer av projekt, alltifrån skolor, bostäder, lokaler, kontor och hotell.

 • Henrik Erdalen

  Henrik Erdalen

  Henrik har ett stort intresse för projektledningsprofessionen och en vilja att utveckla människor, metoder och organisationer. Intresset för att utveckla projektledningsprofessionen har lett till att han sedan en kort tid tillbaka arbetar som Strateg på Nya Stambanor, Trafikverkets program för utbyggnaden av höghastighetsjärnväg i Sverige.

 • Stefan Eriksson

  Stefan Eriksson

  Stefan är en projektledare med 15 års erfarenhet av komplexa projekt inom en rad sektorer både nationellt och internationellt. Sedan 2017 arbetar han som projektchef hos Vasakronan där han framför allt fokuserar på den omfattande stadsutvecklingen kring Lilla Bommen-området i Göteborg.

 • Niklas Carlborg

  Niklas Carlborg

  Niklas är en PMP-certifierad projektledare med över 7 år erfarenhet som projektledare, projekteringsledare, och hållbarhetssamordnare.

Moderator

 • Mattias Georgson Petrén

  Mattias Georgson Petrén

  Mattias Georgson Petrén har arbetat med projekt och projektledning sedan han blev färdig civilingenjör 1996. Idag arbetar han som konsult med utbildning och workshopledning på Arkatay Consulting.
  Mattias har genom åren haft ett stort engagemang inom PMI. Han var engagerad i den svenska styrelsen i tio år varav tre år som ordförande. Han har även haft internationella roller inom PMI.