Till startsida

Talare

 • Sofia Lagerblad

  Sofia Lagerblad

  Affärsutvecklare och del av Stena fastigheters ledningsgrupp i Malmö. Sofia är civilingenjör och civilekonom samt PMI certifierad. Hon har 15 års erfarenhet från komplexa och innovativa utvecklingsprojekt i bygg- och fastighetsbranschen i roller som projektledare, projektchef, projektutvecklare, verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare och styrelseledamot.

 • Stefan Olander

  Stefan Olander

  Stefan Olander är Docent i Byggproduktion vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Är engagerad i nationella och internationella forskningssamarbeten kopplade till byggprocessen.

 • Klas Skogmar

  Klas Skogmar

  Klas Skogmar är en managementkonsult och utbildare inom projekt-, program- och portföljhantering. Klas har arbetat med ISO-standardisering inom dessa områden, håller regelbundet kurser och seminarier med innehåll som PMBOK, ISO, PRINCE2 och agila metoder.

 • John Hane

  John Hane

  Advokat och delägare i Foyen Advokatfirma som löpande arbetar som rådgivare åt byggherrar men även entreprenörer i stora infrastrukturprojekt.

 • Karin Rosén

  Karin Rosén

  Karin är VD och ägare av Wahlros Byggprojektledning AB. Hon arbetar med stora komplexa projekt i bygg- och fastighetsbranschen och har 30 år i yrket, från entreprenör till beställare och konsult.

 • Håkan Henmyr

  Håkan Henmyr

  61-årig senior projektledare boende i Olofström i Blekinge. Arbetar som projektchef för Spårväg i Lund samt för Region Skånes del i Storstadspaketet i Malmö. Avslutade just upphandlingsprojektet för Öresundstågstrafiken.

 • Henrik Szentes

  Henrik Szentes

  Henrik Szentes är företagare och forskare inriktad på organisering, ledarskap och kommunikation – särskilt i projektbaserade verksamheter. Henrik driver sen 2010 eget konsultbolag och hjälper företag och stora/komplexa projekt med samverkan, riskhantering och organiseringsfrågor.

 • Jörgen Lindahl

  Jörgen Lindahl

  Jörgen Lindahl har mångårig erfarenhet från Hållbara Samhällsbyggnadsprojekt genom gruppens bolagsleveranser och egna projekt inom både privat och offentlig sektor.

 • Jörgen Senyk

  Jörgen Senyk

  Jörgen Senyk, civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad, är anställd som senior projektledare på WSP Management.

Moderator

 • Mattias Georgson Petrén

  Mattias Georgson Petrén

  Mattias Georgson Petrén har arbetat med projekt och projektledning sedan han blev färdig civilingenjör 1996. Han arbetat inom flera olika branscher och sett flera spännande projekt. Han arbetade fem år på MAX-laboratoriet och har sett ett antal stora forskningsprojekt.