Till startsida

Talare

 • Klas Skogmar (PMI)

  Klas Skogmar (PMI)

  Klas Skogmar är en managementkonsult och utbildare inom projekt-, program- och portföljhantering. Klas har arbetat med ISO-standardisering inom dessa områden, håller regelbundet kurser och seminarier med innehåll som PMBOK, ISO, PRINCE2 och agila metoder.

 • Ingrid Schuster (WA3RM)

  Ingrid Schuster (WA3RM)

  Ingrid Schuster har över 20 års erfarenhet av ledarskap och projektledning i olika branscher, organisationer och länder.

  Idag leder Ingrid projektverksamheten hos Wa3rm som chef för projektkontoret. På Wa3rm utvecklas framtidens projekt i industriell symbios. Projekt som i stor skala bidrar till att nå Sveriges klimatmål och dessutom öka landets självförsörjningsgrad av livsmedel.

 • Caroline Dahlbom (Svenska Bostäder)

  Caroline Dahlbom (Svenska Bostäder)

  Caroline Dahlbom, projekt- och processledare med mångårig erfarenhet av arbete med social hållbarhet i bygg- och fastighetsbranschen, både inom den privata som offentliga sektorn. Har ett hjärta som klappar extra hårt för Järva och drivs av att alla människor ska ha samma förutsättningar att leva ett fullgott liv utan orättfärdiga skillnader. • Zofi Holgerson (Addends)

  Zofi Holgerson (Addends)

  Zofi Holgerson är en erfaren och kreativ processdesigner, facilitator och Team Coach. Hon har arbetat med team och digital produktutveckling med flera av våra mest namnkunniga bolag inom den digitala industrin så väl som med kommuner och regioner.

 • Linda Teng (Akadmediska Hus)

  Linda Teng (Akadmediska Hus)

  Linda Teng är utbildad Arkitekt med examen från Köpenhamn, arbetar idag som Konceptansvarig på Akademiska Hus. Ett arbete som sträcker sig över en bredd av områden, från innovationsledning och konceptutveckling till arbete med affärsstrategier och campusutveckling.

 • Karin Edenius (Sweco)

  Karin Edenius (Sweco)

  Karin är utvecklingschef Byggnader och stadsdelar på Sweco. Projektledare (PMP), förändringsledare (ProSci) och processledare. Jobbat på Sweco sedan 2016.

 • Therese Lindroth (LKAB)

  Therese Lindroth (LKAB)

  Hur kan en gruvverksamhet leda till att man behöver flytta en hel stad och på vilket sätt rör det oss alla? Therese Lindroth har arbetat på LKAB:s samhällsomvandlingsenhet i Kiruna sedan 2016.

 • Karl Frisell (Micasa)

  Karl Frisell (Micasa)

  Karl är en dynamisk chef och ledare med Byggherrefrågor i fokus. Avdelningschef projekt och medlem i ledningsgruppen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Proaktivt och tydligt ledarskap är hans ledord och han brinner för organisationsutveckling och personlig utveckling av individer och strukturer.

 • Niklas Carlborg (Sweco)

  Niklas Carlborg (Sweco)

  Niklas är en PMP-certifierad projektledare med över 7 år erfarenhet som projektledare, projekteringsledare, och hållbarhetssamordnare.

 • Daniel Andersson (Boverket)

  Daniel Andersson (Boverket)

 • Robin Rushdi Al-Sálehi (Vakansa)

  Robin Rushdi Al-Sálehi (Vakansa)

Moderator

 • Amanda Borneke

  Amanda Borneke

  Amanda Borneke är en kraftfull, kompetent, besjälad och modig framtidsmotivatör, som driver hållbar samhällstransformation och som redan har lyckats öppna ögonen på en av de mest konservativa och mansdominerade branscherna som finns – byggbranschen. Amanda representerar framtidens ledare på ett lysande sätt och är inte bara karismatisk och engagerande, utan för dessutom fram viktiga budskap för oss alla om sann hållbarhet. Amanda Borneke är specialist inom cirkulär ekonomi hos Sweco och är vinnare av Östra Skånes Samhällsbyggare 2022.