Till startsida

Talare

 • Klas Skogmar (PMI)

  Klas Skogmar (PMI)

  Klas Skogmar är en managementkonsult och utbildare inom projekt-, program- och portföljhantering. Klas har arbetat med ISO-standardisering inom dessa områden, håller regelbundet kurser och seminarier med innehåll som PMBOK, ISO, PRINCE2 och agila metoder.

 • Ingrid Schuster (WA3RM)

  Ingrid Schuster (WA3RM)

  Ingrid Schuster har över 20 års erfarenhet av ledarskap och projektledning i olika branscher, organisationer och länder.

  Idag leder Ingrid projektverksamheten hos Wa3rm som chef för projektkontoret. På Wa3rm utvecklas framtidens projekt i industriell symbios. Projekt som i stor skala bidrar till att nå Sveriges klimatmål och dessutom öka landets självförsörjningsgrad av livsmedel.

 • Caroline Dahlbom (Svenska Bostäder)

  Caroline Dahlbom (Svenska Bostäder)

  Caroline Dahlbom, projekt- och processledare med mångårig erfarenhet av arbete med social hållbarhet i bygg- och fastighetsbranschen, både inom den privata som offentliga sektorn. Har ett hjärta som klappar extra hårt för Järva och drivs av att alla människor ska ha samma förutsättningar att leva ett fullgott liv utan orättfärdiga skillnader. • Zofi Holgerson (Addends)

  Zofi Holgerson (Addends)

  Zofi Holgerson är en erfaren och kreativ processdesigner, facilitator och Team Coach. Hon har arbetat med team och digital produktutveckling med flera av våra mest namnkunniga bolag inom den digitala industrin så väl som med kommuner och regioner.

 • Linda Teng (Akademiska Hus)

  Linda Teng (Akademiska Hus)

  Linda Teng är utbildad Arkitekt med examen från Köpenhamn, arbetar idag som Konceptansvarig på Akademiska Hus. Ett arbete som sträcker sig över en bredd av områden, från innovationsledning och konceptutveckling till arbete med affärsstrategier och campusutveckling.

 • Karin Edenius (Sweco)

  Karin Edenius (Sweco)

  Karin är utvecklingschef Byggnader och stadsdelar på Sweco. Projektledare (PMP), förändringsledare (ProSci) och processledare. Jobbat på Sweco sedan 2016.

 • Therese Lindroth (LKAB)

  Therese Lindroth (LKAB)

  Hur kan en gruvverksamhet leda till att man behöver flytta en hel stad och på vilket sätt rör det oss alla? Therese Lindroth har arbetat på LKAB:s samhällsomvandlingsenhet i Kiruna sedan 2016.

 • Karl Frisell (Micasa)

  Karl Frisell (Micasa)

  Karl är en dynamisk chef och ledare med Byggherrefrågor i fokus. Avdelningschef projekt och medlem i ledningsgruppen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Proaktivt och tydligt ledarskap är hans ledord och han brinner för organisationsutveckling och personlig utveckling av individer och strukturer.

 • Niklas Carlborg (Sweco)

  Niklas Carlborg (Sweco)

  Niklas Carlborg är en PMP-certifierad projektledare som har arbetat med flera tekniskt komplexa och hållbara sjukvårdsbyggnader. Han har över 7 års erfarenhet som projektledare, projekteringsledare och hållbarhetssamordnare.

 • Daniel Andersson (Boverket)

  Daniel Andersson (Boverket)

  Daniel är byggnadsingenjör och har arbetat som snickare, arbetsledare, platschef, projektledare och förvaltare. Därigenom har han skaffat sig en lång och bred erfarenhet om vad som sker i ett byggprojekt. Sedan sex år tillbaka arbetar han på Boverket, främst med uppdrag kring att förebygga fel, brister och skador. Han var med om att ta fram Byggskaderapporten som visade på att fel, brister och skador årligen kostar samhället uppemot 111 miljarder.

 • Robin Rushdi Al-Sálehi (Vakansa)

  Robin Rushdi Al-Sálehi (Vakansa)

  Robin Rushdi Al-Salehi är en stadsplanerare och hållbarhetsspecialist som vill främja en hållbar stadsutveckling där stadens lokalbehov ska kunna mötas utan att behöva tillskapa några nya kvadratmeter.

Moderator

 • Daan Cedergren

  Daan Cedergren

  Daan Cedergren är samhällsbyggare med fokus på mänsklig kultur och de platser där vi lever. Han drivs av ett intresse för humanistisk gestaltning i förening med hållbar affärsmässighet och innovativ ingenjörskonsten. Till vardags är Daan Affärsutvecklingschef för arkitektur på Sweco men han har även förtroendeuppdrag som styrelseledamot i Svensk Byggtjänst och i KTH Samhällsbyggnadslänken.