Till startsida
 • Sammhällsbyggnad 2023

Save the date!

Välkommen till PMI Samhällsbyggnadsdag 2024 i Samverkan med Sweco 

En konferens av PMI Sweden Chapter i Göteborg, på Swecos kontor, den 18 november 2024. Tema är "Projektledning för en hållbar framtid​"

Vår mission är att skapa förutsättningar för framgångsrika och hållbara projekt, samt att etablera projektledning som profession. Därför anordnar vi en heldag där deltagare ur ett projektperspektiv möts, diskuterar och inspireras kring ämnet samhällsbyggnad, med särskilt fokus på projektledning för en hållbar framtid. Det finns även flera tillfällen under dagen att nätverka och diskutera de frågor du brinner lite extra för. Dessutom kommer det finnas en utställningsyta där företag och besökare kan mötas

Anmälan öppnar 2 september!

Ladda gärna ner vår flyer!

Konferensen i korthet  

Eventet kommer att hållas på Swecos kontor i Göteborg.  Det kommer att vara  avsatt tid för nätverkande och mingel.

Förväntade besökare  

Projektledare, affärsområdeschefer, beställare, entreprenörer, projektmedlemmar, utbildare, beslutsfattare, konsulter, studenter och entusiaster. 

Förväntat antal deltagare  

80-100 personer 

Konferenstider  

08.30- 16.30 Konferens 

16.45-18.00 Nätverksmingel 

Plats  

Swecos kontor 

Skånegatan 3, 411 40 Göteborg

 

  Ett samhälle i förändring genom projekt

  Storstadsregionerna förtätas och moderniseras i hög takt och antalet projekt för satsningar inom samhällsbyggnation är fler än någonsin. Samhällsviktiga funktioner behöver nya lokaler, trygga och inspirerande utbildningsmiljöer behövs för att forma framtidens samhälle genom att ge barn och ungdomar bästa möjliga start. En åldrande befolkning, höga krav på flexibilitet och en snabb medicinsk utveckling ställer höga krav på hälso- och sjukvårdens fastighetsbestånd.

  Agenda som utmanar branschen

  Under dagen kommer vi ta del av en paneldiskussion, intressanta talare samt fyra korta pitchar på temat "god projektkultur" där publiken röstar om bästa lösningen! Det finns även flera tillfällen under dagen att nätverka och diskutera de frågor du brinner lite extra för. Dessutom kommer det finnas en utställningsyta där företag och besökare kan mötas.

  PMI Sweden Chapter

  PMI representerar idag över 600 000 medlemmar i 180 länder. Det är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation, vars syfte är att främja och utveckla projektarbete och projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för frågor som rör projektarbete. I Sverige har vi verkat sedan januari 1998 och verksamheten drivs helt av volontärer. Vi är geografiskt uppdelade i fyra områden: Nord, Öst, Väst och Syd. Dessa områden drivs av lokala arbetsgrupper som arrangerar lokalt anpassade aktiviteter och erbjuder lokala nätverk. 

  LÄS MER OM OSS