Till startsida
 • Sammhällsbyggnad 2023

Save the date!

Välkommen till PMI Samhällsbyggnadsdag 2023 i Samverkan med Sweco 

En konferens av PMI Sweden Chapter i Stockholm, på Kungsholmen i Swecohuset, den 13 november 2023. Tema är "Hållbarhet i samhällsnyttiga projekt​"

Vår mission är att skapa förutsättningar för framgångsrika och hållbara projekt, samt att etablera  projektledning som profession. Därför anordnar vi en heldag där deltagare ur ett projektperspektiv möts, diskuterar och inspireras kring ämnet samhällsbyggnad, med särskilt fokus på hållbarhet i samhällsnyttiga projekt. Är du leverantör, beställare, entreprenör eller projektledare inom samhällsbyggnad är det här en konferens för dig!

 

 

Konferensen i korthet  

Eventet kommer att hållas på Kungsholmen i Stockholm. Det kommer att vara  avsatt tid för nätverkande och mingel.

Förväntade besökare  

Projektledare, affärsområdeschefer, beställare, entreprenörer, projektmedlemmar, utbildare, beslutsfattare, konsulter, studenter och entusiaster. 

Förväntat antal deltagare  

80-100 personer 

Konferenstider  

08.30- 16.30 Konferens 

16.45-18.00 Nätverksmingel 

Plats  

Swecohuset 

Gjörwellsgatan 22, 112 60 Stockholm 

 

Ladda gärna ner vår flyer!

  Ett samhälle i förändring genom projekt

  Storstadsregionerna förtätas och moderniseras i hög takt och antalet projekt för satsningar inom samhällsbyggnation är fler än någonsin. Samhällsviktiga funktioner behöver nya lokaler, trygga och inspirerande utbildningsmiljöer behövs för att forma framtidens samhälle genom att ge barn och ungdomar bästa möjliga start. En åldrande befolkning, höga krav på flexibilitet och en snabb medicinsk utveckling ställer höga krav på hälso- och sjukvårdens fastighetsbestånd.

  Agenda som utmanar branschen

  Under dagen kommer vi ta del av talare på ämnen såsom värdet av sociala hållbarhetsinsatser, hur man flyttar en stad samt sex korta pitchar på temat "god projektkultur" där publiken röstar om bästa lösningen! Det finns även flera tillfällen under dagen att nätverka och diskutera de frågor du brinner lite extra för. Dessutom kommer det finnas en utställningsyta där företag och besökare kan mötas.

  PMI Sweden Chapter

  PMI representerar idag över 600 000 medlemmar i 180 länder. Det är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation, vars syfte är att främja och utveckla projektarbete och projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för frågor som rör projektarbete. I Sverige har vi verkat sedan januari 1998 och verksamheten drivs helt av volontärer. Vi är geografiskt uppdelade i fyra områden: Nord, Öst, Väst och Syd. Dessa områden drivs av lokala arbetsgrupper som arrangerar lokalt anpassade aktiviteter och erbjuder lokala nätverk. 

  LÄS MER OM OSS