Till startsida

Välkommen till PMI Samhällsbyggnadsdag 2019 

En konferens av PMI Sweden Chapter på Clarion Live, Malmö, den 19 november 2019.

Konferensen samlar projektledare, affärsområdeschefer, beställare, entreprenörer, projektmedlemmar, utbildare, beslutsfattare, konsulter, studenter och entusiaster. Det framåtblickande programmet kombinerar seminarier, paneler och nätverksmöjligheter.

Kostnaden är endast 890 kr. Gå tre, betala för två!

790 kr för medlem i PMI Sweden Chapter och 390 kr för student inskriven vid högskola eller universitet.

 

Ett samhälle i förändring genom projekt

Storstadsregionerna förtätas och moderniseras i hög takt och antalet projekt för satsningar inom samhällsbyggnation är fler än någonsin. Samhällsviktiga funktioner behöver nya lokaler, trygga och inspirerande utbildningsmiljöer behövs för att forma framtidens samhälle genom att ge barn och ungdomar bästa möjliga start. En åldrande befolkning, höga krav på flexibilitet och en snabb medicinsk utveckling ställer höga krav på hälso- och sjukvårdens fastighetsbestånd.

Agenda som utmanar branschen

Under dagen kommer vi ta del av talare på ämnen såsom samverkan, upphandling och utmaningar i branschen och det finns även flera tillfällen under dagen att nätverka och diskutera de frågor du brinner lite extra för. Dessutom kommer det finnas en utställningsyta där företag och besökare kan mötas.

Talare

 • Sofia Lagerblad

  Sofia Lagerblad

  Affärsutvecklare och del av Stena fastigheters ledningsgrupp i Malmö. Sofia är civilingenjör och civilekonom samt PMI certifierad. Hon har 15 års erfarenhet från komplexa och innovativa utvecklingsprojekt i bygg- och fastighetsbranschen i roller som projektledare, projektchef, projektutvecklare, verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare och styrelseledamot.

 • Stefan Olander

  Stefan Olander

  Stefan Olander är Docent i Byggproduktion vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Är engagerad i nationella och internationella forskningssamarbeten kopplade till byggprocessen.

 • Klas Skogmar

  Klas Skogmar

  Klas Skogmar är en managementkonsult och utbildare inom projekt-, program- och portföljhantering. Klas har arbetat med ISO-standardisering inom dessa områden, håller regelbundet kurser och seminarier med innehåll som PMBOK, ISO, PRINCE2 och agila metoder.

 • John Hane

  John Hane

  Advokat och delägare i Foyen Advokatfirma som löpande arbetar som rådgivare åt byggherrar men även entreprenörer i stora infrastrukturprojekt.

 • Karin Rosén

  Karin Rosén

  Karin är VD och ägare av Wahlros Byggprojektledning AB. Hon arbetar med stora komplexa projekt i bygg- och fastighetsbranschen och har 30 år i yrket, från entreprenör till beställare och konsult.

 • Håkan Henmyr

  Håkan Henmyr

  61-årig senior projektledare boende i Olofström i Blekinge. Arbetar som projektchef för Spårväg i Lund samt för Region Skånes del i Storstadspaketet i Malmö. Avslutade just upphandlingsprojektet för Öresundstågstrafiken.

 • Henrik Szentes

  Henrik Szentes

  Henrik Szentes är företagare och forskare inriktad på organisering, ledarskap och kommunikation – särskilt i projektbaserade verksamheter. Henrik driver sen 2010 eget konsultbolag och hjälper företag och stora/komplexa projekt med samverkan, riskhantering och organiseringsfrågor.

 • Jörgen Lindahl

  Jörgen Lindahl

  Jörgen Lindahl har mångårig erfarenhet från Hållbara Samhällsbyggnadsprojekt genom gruppens bolagsleveranser och egna projekt inom både privat och offentlig sektor.

 • Jörgen Senyk

  Jörgen Senyk

  Jörgen Senyk, civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad, är anställd som senior projektledare på WSP Management.

Moderator

 • Mattias Georgson Petrén

  Mattias Georgson Petrén

  Mattias Georgson Petrén har arbetat med projekt och projektledning sedan han blev färdig civilingenjör 1996. Han arbetat inom flera olika branscher och sett flera spännande projekt. Han arbetade fem år på MAX-laboratoriet och har sett ett antal stora forskningsprojekt.

PMI Sweden Chapter

PMI representerar idag över 600 000 medlemmar i 180 länder. Det är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation, vars syfte är att främja och utveckla projektarbete och projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för frågor som rör projektarbete. I Sverige har vi verkat sedan januari 1998 och verksamheten drivs helt av volontärer. Vi är geografiskt uppdelade i fyra områden: Nord, Öst, Väst och Syd. Dessa områden drivs av lokala arbetsgrupper som arrangerar lokalt anpassade aktiviteter och erbjuder lokala nätverk. 

LÄS MER OM OSS