Till startsida

Niklas Carlborg

Niklas Carlborg är en PMP-certifierad projektledare som har arbetat med flera tekniskt komplexa och hållbara sjukvårdsbyggnader. Han har över 7 års erfarenhet som projektledare, projekteringsledare och hållbarhetssamordnare. 

Han brinner för att utmana, coacha och vara rådgivande i sina projekt och hjälpa projektbeställarna att skapa konkreta målsättningar som går att följa upp. Niklas är också styrelseordförande för CCC Jönköpings län, ett ideellt nätverk som vill accelerera förändringstakten i bygg- och fastighetsbranschen i Jönköpings län till att bli klimatneutral. Nätverket har över 35 medlemsföretag från olika aktörer i branschen

Niklas är en av deltagarna till panelsamtalet