Till startsida

Karin Edenius

Karin är utvecklingschef Byggnader och stadsdelar på Sweco. Projektledare (PMP), förändringsledare (ProSci) och processledare. Jobbat på Sweco sedan 2016.

Innan Sweco arbetade Karin vid Region Uppsala i ca 8 år. Arbetat som projektledare inom samhällsutveckling i drygt 13 år. M Sc i grunden, på det företagsekonomi, organisationsutveckling och ledarskap vid Uppsala universitet.

karin ska  tillsammans med Therese Lindroth tala om " Att flytta en stad – samhällsomvandling på riktigt"

Hur kan en gruvverksamhet leda till att man behöver flytta en hel stad och på vilket sätt rör det oss alla? Varför har LKAB en samhällsomvandlingsverksamhet och vad innebär det egentligen att flytta en hel stad? Hur bygger man en helt ny resilient centrumkärna samtidigt som man bevarar och tar med av det gamla som bär historia? Hur integreras det mänskliga perspektivet genom social hållbarhet och hur skapas en förändringsrörelse som bygger på engagemang och samverkan? Therese och Karin berättar om allt detta och hur det är att driva projekt i denna unika kontext, med den stora centrumflytten som exempel där man exempelvis flyttade ca 40 verksamheter på 2,5 vecka samtidigt som slutförandet av tre handelskvarter pågick med mycket tajt tidplan