Till startsida

Program

08:30 – 09:00 Välkomstkaffe

09:00 – 09:15 Introduktion av moderator MATTIAS PETRÉN

09:15 – 10:15 Paneldebatt om utmaningar i branschen - SOFIA LAGERBLAD Stena Fastigheter, STEFAN OLANDER LTH, JOHN HANE Foyen advokatfirma & KARIN ROSEN Wahlros

10:15 – 10:45 Fika och nätverka

10:45 – 11:20 STEFAN OLANDER LTH - “Samverkan/partnering i byggbranschen och dess utmaningar”

11:20 – 12:10 JOHN HANE Foyen advokatfirma - “Samverkan och hållbar upphandling”

12:10 – 13:10 Lunch

13:10 – 14:00 JÖRGEN LINDAHL ProgressLEAD - “Bygga hållbar samhällsbyggnad”

14:00 – 14:30 KLAS SKOGMAR Arkatay “Projektledarens verktygslåda”

14:30 – 15:00 KARIN ROSÉN Wahlros & JÖRGEN SENYK WSP “Samverkan - Gemensam målbild”

15:00 – 15:30 Fika och nätverka

15:30 – 16:00 HÅKAN HENMYR Skånetrafiken “Projektledning i verkligheten”

16:00 – 16:30 HENRIK SZENTES Strability “Ledarskapets paradoxer kräver reflektion”

16:30 – 16:45 Sammanfattning

16:45 – 18:00 Nätverksmingel