Till startsida

Henrik Szentes

Henrik Szentes är företagare och forskare inriktad på organisering, ledarskap och kommunikation – särskilt i projektbaserade verksamheter. Henrik driver sen 2010 eget konsultbolag och hjälper företag och stora/komplexa projekt med samverkan, riskhantering och organiseringsfrågor. 

Han doktorerade 2016 med inriktning mot organisatoriska spänningar och paradoxer i byggprojekt, och arbetar sen några år deltid på Lunds Universitet. Henrik ger i oktober ut sin andra bok, Utan tvivel är chefen inte klok (Roos & Tegnér). Första boken, Tio klassiska risker i projekt – och hur man vänder risk till möjlighet gavs ut 2018 i samarbete med samma förlag.

Deltar på följande pass: