Till startsida

Henrik Szentes

Henrik Szentes är företagare och forskare inriktad på organisering, ledarskap och kommunikation – särskilt i projektbaserade verksamheter. Henrik driver sen 2010 eget konsultbolag och hjälper företag och stora/komplexa projekt med samverkan, riskhantering och organiseringsfrågor. 

Han doktorerade 2016 med inriktning mot organisatoriska spänningar och paradoxer i byggprojekt, och arbetar sen några år deltid på Lunds Universitet. Henrik ger i oktober ut sin andra bok, Utan tvivel är chefen inte klok (Roos & Tegnér). Första boken, Tio klassiska risker i projekt – och hur man vänder risk till möjlighet gavs ut 2018 i samarbete med samma förlag.

Talar om: ”Ledarskapets paradoxer kräver reflektion” 

Hållbara lösningar bygger på att vi bejakar de olika paradoxer vi ställs inför – situationer där flera alternativ verkar rätt men samtidigt svåra att kombinera. Genom att reflektera och kommunicera kan vi undvika att sent i processen pendla från en ytterlighet till en annan, vilket ofta är kostsamt och besvärligt och knappast hållbart.