Till startsida

Klas Skogmar

Klas Skogmar, delägare Arkatay. Klas är en Executive MBA, certifierad tränare inom projektledning och managementkonsult med en omfattande bakgrund inom projekt, program och portföljförvaltning. 

Klas har varit en del av ISO standardisering av projektportfölj förvaltning, styrning och WBS, och håller regelbundet kurser och seminarier inom områden som PMBOK, ISO, PRINCE2 och Agile Development. Han är också entreprenör med erfarenhet från att grunda och leda företag inom olika branscher genom åren.

Klas talar om "Internationella standarder för projektledning"

Det finns ett antal stora internationella standarder för projektledning, bland annat PRINCE2®, PMBOK® och ISO 21500. Alla dessa är användbara, och många organisationer förespråkar användningen av enbart en av dessa. I det här seminariet kan ni få lära er mer om de olika standarderna, men även hur man kan kombinera dem för att nå så bra resultat som möjligt.