Till startsida

Amanda Borneke

Amanda Borneke är en kraftfull, kompetent, besjälad och modig framtidsmotivatör, som driver hållbar samhällstransformation och som redan har lyckats öppna ögonen på en av de mest konservativa och mansdominerade branscherna som finns – byggbranschen. 

Amanda representerar framtidens ledare på ett lysande sätt och är inte bara karismatisk och engagerande, utan för dessutom fram viktiga budskap för oss alla om sann hållbarhet. Amanda Borneke är specialist inom cirkulär ekonomi hos Sweco och är vinnare av Östra Skånes Samhällsbyggare 2022.

Amanda är dagens moderator