Till startsida

Henrik Erdalen

Henrik har ett stort intresse för projektledningsprofessionen och en vilja att utveckla människor, metoder och organisationer. Intresset för att utveckla projektledningsprofessionen har lett till att han sedan en kort tid tillbaka arbetar som Strateg på Nya Stambanor, Trafikverkets program för utbyggnaden av höghastighetsjärnväg i Sverige. 

Det har även resulterat i att Henrik skrivit en handbok om dagens ämne, Osäkerhetsanalys enligt Successivprincipen. Inom ramen för egen konsultverksamhet håller Henrik föreläsningar och rådgivning inom projektledningens kunskapsområden, t.ex. kostnadsstyrning, riskhantering och upphandling.

De senaste åren har Henrik arbetat som ansvarig för strategisk verksamhetsutveckling på Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning där Henrik arbetat med att utveckla upphandling, kostnadsstyrning i projekt och att leda det upphandlingsråd där affärsform för projekt väljs. Under denna tid var Henrik även projektledare för investeringsprojektet Regionens Hus i Göteborg.

Henrik har tidigare arbetat i olika projektledadande och personalledande befattningar i infrastrukturprojekt och andra samhällsbyggnadsprojekt både som beställare, konsult och entreprenör. Henrik är PMP® och har en civilingenjörsexamen kompletterad med ekonomistudier.

Henrik talar om "En introduktion till Osäkerhetsanalys enligt Successivprincipen"

Projektledarens vardag är komplex och det finns en mängd information, intressenter och arbetsuppgifter som behöver hanteras.

Det faktum att projektets resurser är begränsade skapar ett behov av effektiva arbetsmetoder som Successivprincipen som stödjer organisationer och projekt att prioritera arbetet på de delar som har störst påverkan på projektets mål.

Henrik är en av deltagarna till riskcaset.