Till startsida

Håkan Henmyr

61-årig senior projektledare boende i Olofström i Blekinge. Arbetar som projektchef för Spårväg i Lund samt för Region Skånes del i Storstadspaketet i Malmö. Avslutade just upphandlingsprojektet för Öresundstågstrafiken.

Håkan har drivit ett flertal skiftande projekt i sin karriär såsom Prognossystem och Bemanningsplaneringsystem för PostNord. I samma företag drev han maskinupphandlings- och maskinutvecklingsprojekt, restaurering av PostNords brevterminaler samt större nationella processförändringar. Håkans egentliga roll var annars processansvarig för distributionsprocessen i PostNord.

Talar om: ”Projektledning i verkligheten”

Håkan kommer ge oss exempel och lärdommar från verkligheten. Han kommer prata om projektledare som proffession, om verktyg för honom att lyckas, om att inte hamna i expertfällan och kraften man kan få i ett projekt genom att utveckla människor.