Till startsida

John Hane

John Hane är advokat och delägare i Foyen Advokatfirma. Han arbetar löpande som rådgivare åt byggherrar men även entreprenörer i stora infrastrukturprojekt, däribland några av de största som nu pågår i Sverige. 

Rådgivningen brukar omfatta strategiska frågor inför upphandling som hur entreprenaderna skall paketeras och struktureras, men även sedvanliga upphandlings- och entreprenadrättsliga frågor som utformning av tilldelningskriterier, ÄTA-hantering och tvistelösning.

John talar om "Partnering inom entreprenad – när, hur och varför?"

Entreprenad med utökad samverkan, eller partnering är ett begrepp som ofta missbrukas och som ibland också väcker starka känslor. En del är varma anhängare, andra kraftiga motståndare och missförstånden om vad det egentligen innebär och vilka krav det ställer på en byggherreorganisation är tyvärr ganska spridda. Partnering passar i första hand för svårkalkylerade projekt och kräver ett helt annat förhållningssätt än det gängse för både beställare och entreprenör. Fel använt finns en uppsjö av risker och fallgropar. Advokat JH kommer reda ut frågorna om när det passar med samverkan, hur man i så fall driver sådana projekt och varför det i så fall kan bidra till framgångsrika projekt.